TechnoVenta b.v.

Voor Advies en Service

Toepassingen gorator®

De gorator® kan in een veelheid aan industrieën worden ingezet:

 • Chemische industrie
 • Papierindustrie
 • Farmaceutische industrie
 • Cementindustrie
 • Verwerking van bioafval
 • Verwerking van bijzondere afvalproducten
 • Levensmiddelenindustrie
 • Vleesverwerkende industrie
 • Andere industrieën waar heterogene inhouden in massastromen een probleem vormen

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de toepassingen van de gorator®:   

 • Mengen en transporteren van cellulose-acetaatoplossingen
 • Homogeniseren van kleurpigmenten in vloeistoffen
 • Homogeniseren in polymerisatieprocessen
 • Homogeniseren en transporteren van kristalsuspensies
 • Mengen van viskeuze media bij een temperatuur van 250˚C
 • Verkleinen van pvc in het productieproces
 • Intensief mengen van olie met geringe hoeveelheden zuur
 • Insulineproductie
 • Verkleinen van cokes in teerolie
 • Homogeniseren van teer in ammoniakwater
 • Verkleinen van fruit en groenten voor ontsappen, destilleren of extraheren
 • Homogeniseren van rozijnen en azijn bij bereiding van Oost-Aziatische sauzen
 • Verkleinen en transporteren van slachtafval
 • Mengen van vloeibare stoffen en pasta’s of afvalstoffen
 • Oppervlak vergroten van deeltjes ter verbetering van oploseigenschappen
 • Productie van kleefstoffen
 • Homogeniseren van bitumen en vulstoffen
 • Homogeniseren van cosmetische producten
 • Voorkomen van problemen in navolgende processen (filters)
 

Toepassingen Scheidingstechniek

 • Communaal afvalwater
 • Regenontlasting
 • Fruitverwerking
 • Slachthuizen
 • Aardappelverwerking
 • Textielindustrie
 • Farmaceutische industrie
 • Groenten- en fruitverwerking
 • Chemische en petrochemische industrie
 • Papier- en celstofbedrijven
 • Afvalwaterindustrie
 • Conservenbedrijven
 • Vleesverwerking
 • Landbouwbedrijven
 • Zuivelindustrie
 • Leerlooierijen
 • Voedingsmiddelen industrie
 • Suikerindustrie
 • Verfindustrie
 • Verbranding van bijzondere afvalproducten
 • Vele andere toepassingen

 

Interesse?

Neem nu contact op!