TechnoVenta b.v.

Voor Advies en Service

< terug naar productenDe mate en ook de snelheid van afbreken van organische materialen in een biogas-installatie wordt mede bepaald door het actieve materiaaloppervlak waarop de bacteriën kunnen inwerken. Door toepassen van de Biogas-gorator® kan deze inwerking zeer positief worden beïnvloed. Gas-rendement kan kwalitatief en kwantitatief worden vergroot.

Veel biogas productieinstallaties ondervinden, niet alléén door hun opbouw en uitvoering, maar ook door verscheidenheid in toevoer van bio-grondstof en grootte van die toevoer problemen in de productie van gas. Vaak wenst men een betere homogeniteit en stabiliteit van de tussenproducten. In-homogeen zijn vraagt om steeds grotere roerwerken, welke met vezelstoffen als bijvoorbeeld stro op zich zelf weer problemen veroorzaken. Te zware stromen vergen veel van pompen en leiden tot stoornissen in het proces.

De Biogas-gorator® onderscheidt zich door de mogelijkheid om ook aanzienlijk dikkere substanties te kunnen verwerken. Product wat door zo een Biogas-gorator® is gegaan is niet alleen homogeen, dunner, maar ook veel stabieler van structuur. Het is vastgesteld, dat het totale stroomverbruik van een installatie niet is toegenomen door toepassing van een Biogas-gorator®, ondanks dat de machine is voorzien van een forse motor, welke nodig is om de verkleining tot tevredenheid te bewerkstelligen..

Een Biogas-gorator® is niet te vergelijken met een versnijderpomp of een hakselaar. De schuinstaande rotor met vertandingen doet materiaal tussen de vertandingen van de segmenten uit elkaar trekken en verscheuren. Vezels worden losgemaakt, kluiten uiteen gereten en intens gehomogeniseerd. Ook hardere delen worden zo verkleind. Zand en metaaldelen kunnen ook worden verwerkt, maar brengen schade aan de machine. Standaard is een Biogas-gorator® uitgerust met een speciale vrijloopkoppeling om schade door harde delen te vermijden.

Bij een juiste plaatsing in het proces valt slijtage heel erg mee. Intussen zijn reeds tientallen machines in deze branche verkocht en met groot succes. Bedrijvers zijn tevreden. Niet alleen door een betere gas productie, maar soms nog meer door een beter en gelijkmatiger verlopend productieproces in de diverse stappen.

Om de Biogas-gorator® beter in de markt te zetten is een begin gemaakt met het afgeven van een product-garantie. Deze garantie houdt in, dat na verkoop de koper tevreden moet zijn. De koper heeft het recht om na drie maanden bedrijven, de machine terug te geven en door ons weer te laten ophalen.

Tot op heden kochten al meerdere afnemers een Biogas-gorator® met deze garantie, doch maakten van die garantie geen gebruik en zijn zeer tevreden over hun aankoop. Wij verstrekken u graag meer informatie over referenties en mogelijkheden.

 

Interesse?

Neem nu contact op!